» جواب :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» داماد و مادر زن :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» مورد داشتیم :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» چگونه پدر مهمان های نوروزی را در بیاوریم ! :: ۱۳٩٢/۱/٤
» ای کاش :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» شعری تقدیم به پسران ترشیده :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» باز هم هر روز عاشورا و هر جا کربلا :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» محرم بهترین ماه :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ( آخر شده ماه حسین من میزبان گم کرده ام ) :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» برای خودم که نه… برای پسرم :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» خنــــــــده :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» خصوصیات یک پسر خــــــــــــــــوب :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» فقــــــــــط محض خنده ه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» استاد خوب :: ۱۳٩۱/۸/٤
» لالایی مــــــــــــادرم :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» اعلامیه جاستین بیبر :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» تبعیض :: ۱۳٩۱/٧/٩
» آیا میدانید :: ۱۳٩۱/٧/٩
» ای کاش :: ۱۳٩۱/٧/٩
» ما با کیا شدیم 70 میلیون؟ :: ۱۳٩۱/٧/٩
» مزه ی شوهـــــــــــــر :: ۱۳٩۱/٧/٦
» سربازی :: ۱۳٩۱/٧/۳
» انواع شکلهای انسان در قیامت :: ۱۳٩۱/٧/۳
» نصیحت اوس اصغر به دخترش :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» همســـر اینترنتـــی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» زندگی :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» عذر بدتر از گناه :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» عمل پیوند مغز :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» ابیاتی از کنکووووووووووور :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» نبرد مادر زن و داماد :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» گبر سه پیچ :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» امتحان شفاهی فیزیک :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» راز و نیاز :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» حکایت بگو انشاءالله :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» عاشق بی اشتها :: ۱۳٩۱/٦/۱
» مهره اقبال :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» جدیدترین آهنگ مجید اشتری :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» سکوت :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دومین آهنگ مجید اشتری :: ۱۳٩۱/٥/٢٥