ای کاش

 

اگه تنها میذاشت رد پاش رو روی دلمون جا نمیزاشت

ای کاش می شد همه چی رو از یاد برد.ای کاش می شد خاطره هامونو از یاد برد.

ای کاش می شد به دنیا دستور بدی چه طور بگرده

ای کاش می شد یاری نداشت.اسراری نداشت که نیازی به محرم داشته باشه.

ای کاش...کاش کسی تو دلمون پا نمیذاشت...

کاش اگه پا میزاشت دلمون رو تنها نمیذاشت....


 

/ 0 نظر / 2 بازدید