نصیحت اوس اصغر به دخترش


سکته کرده انم مطابق معمول

ای پدر سوخته بدم الان

پدرت را درآورد مامان

میروی داف میشوی حالا

فکرکردی که من هویجم ها

بزنم تو پوز تو همچین

که بیاید فکت به کُل پایین

دخترم جامعه خطرناک است

بچه ای تو مخت هنوز آک است

آن پدرسوخته چه می نالید

برسرت داشت شیره می مالید

بست برای تو لابد خالی

وای از این عشق های پوشالی

شبنم آنگاه بعد از این صحبت

گفت بابا خیالتان راحت

من فقط فحش بار او کردم

ناسزاها نثار او کردم

پیش اهل محل به او گفتم

به توهم می شود گفت آدم

بچه در راهه پس کجاهایی

خاستگاری چرا نمی آیی

تا که اوس اصغر این سخن بشنید

کُل فکش به سمت چپ پیچید

کله اش روی شانه اش ول شد

سکته اش مثل این که کامل شدقهقهه

 

                                         خندهنظر یادت نرهخنده

/ 8 نظر / 11 بازدید
قهقهه

آبجی جونم ز ز غلطه ز ذ درسته... چشم که میگم از روی احترامه نه ز ذ بودن خواهر... بازم از دقت ممنونم

فرزاد

مژگان جان به عرض مباركت برسانم كه مستمع و صاحب سخن مقالاتم، در حقيقت ذهنيت من هستند، برلاي همين بيشتر از نامم استفاده مي كنم. چهار مقاله گفتگوي حسرتها متصل به هم هستند(بيگانگي،گفتگوي حسرتها، يك قدم تا پگاه كه سرگذشت خود منه،پروانه ها)همه پشت سر هم تعريف مي شوند. كمان ابرو و مژگان و نگاهش/ز دل مي برد چشمان سيا هش/زگيسويش دلم بر دار كردم/ به خود زيبائيش آوار كردم/ كه تا همرنگ و هم ييمانه گردم/ به مژگاني رسم مستانه گردم. دوس داري شعرش كنم؟

قهقهه

چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشمچشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشمچشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشمچشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشمچشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشم چشمچشم چشم چشم چشم چشم چ

طططططط

عالی بود عزیزدلم نفسم

آتروسا

چقد این اوس اصغر خشنه[نیشخند] معلومه دستِ بزن داره:-"

مليكا

خواستي به منم سر بزن... [چشمک]

سجادhttp://iuv.loxblog.com

سلام: وبلاگ خیلی قشنگی داری... به منم سر بزن... ممنون... یا علی...

سعید

تبریک میگم مطالب وبلاگت خیلی باحالن