مزه ی شوهـــــــــــــر

لبخنددختری کرد سوال از مادر

که چه طعم و مزه دارد شوهر

گفت مادر که به این لعبت مست

گر بگویم مزه اش شیرین است

یا غم و غصه روانش می کاهد

یا بلافاصله شوهر میخواهد

گر بگویم مزه آن تلخ است

تا ابد میکشد از شوهر دست

پس چنین گفت به او:ای زیبا

ترش باشد مزه ی شوهرها

دخترک در تب وتاب افتاد

گفت مادر دهنم آب افتادچشمک

 

                                 به من زنگ بزن نظـــــــــــــــــــــــــــــرخوشمزه

/ 3 نظر / 11 بازدید
زهرا

حالا مامانه می خواد از کجا این چیز رشو براش گیر بیاره خدا!!!!!!!!!!

مهدی

خیلی خوب بود[نیشخند][نیشخند]

هادی

باحال بود[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]