گبر سه پیچ

دختر:از اولشم هیکلم قشنگ بوووووووود!

پسر:عززیزم از وقتی میری ورزش هیکلت خیلی قشنگ شده!

پسر:اون که %100 هیکلت همیشه قشنگ بووده..اصلا من هیکلت رو از

روز اول دیدم خیلی خوشم اومد!!!

دختر :یعنی فقط به خاطر هیکلم فقط با من دوست شدی؟؟؟؟؟؟(خیلی

هیزی)

پسر:نه عزیزم،عاشق اخلاقت شدم که باهات دوست شدم.هیکلت

واسم مهم نبود.

دختر:یعنی چی؟!پس این همه ورزش میرم برای کی

میرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هیکلم واست مهم نیست؟!!!!!!!!

پسر:عزیزم،موقع دوست شدن مهم نبود،الان که هست!...

دختر:یعنی الان میرم ورزش برات بی اهمیت میشم؟؟؟؟

پسر:فدات بشم،همه چیزت،تمام وجودت،همه خصوصیاتت برام مهمه!!!

دختر:یعنی باید همه خصوصیت خوب رو داشته باشم که باهام دوست

باشی؟؟

پسر :جان مادرت بیخیال شوووووووووووووووووووو(بیچاره

/ 1 نظر / 19 بازدید
طططططط

واقعا گیر بود