انواع شکلهای انسان در قیامت

شما چه شکلی هستید،؟اول یه ذره فکر کنساکت

-شایعه سازان:به صورت میمون

2-حرام خواران:به صورت خوک

3-رباخواران:واژگونه

4-قاضی ناحق:کور

5-خودخواهان مغرور:کرو لال

6-عالم بی عمل:در حال جویدن زبان خود

7-همسایه آزار:دست وپا بریده

8-خبرچین:آویخته به شاخه های آتش

9-عیاشان:بدبوتر از مردار

10-مستکبران:در پوششی از آتش

(تفسیر مجمع الببیان و نور الثقلین و صافی،ذیل آیه18سوره نباء)

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرتضی

بیشتر میذاشی خدارو شکر اینا نیستم

دختري ازجنس آرامش

در حال جویدن زبان خود